Telefon całodobowy  tel. 604 916 559

Śpieszmy się kochać ludzi

tak szybko odchodzą…

Podziękowania

Paweł Litwinienko

Składamy szczere i serdeczne podziękowania wszystkim osobom uczestniczącym w pogrzebie
Ś.P. PAWŁA LITWINIENKO
Duże podziękowania składamy również dla Księdza
za odprawienie uroczystej Mszy Świętej

Pogrążona w smutku Rodzina